Контакт

Пъблиш 360 ЕООД
Бул. Княз Александър Дондуков 82
1504 Cофия
България
Ид.№: 201636341
Банкова сметка: BG96BUIN95611000291396
Христо Христов
Managing director
tel. +359 882 386 829
Александра Михайлова
Content Marketing Specialist
tel. +359 882 386 829
Cтефан Cтоев
Content Marketing Specialist
tel. +359 882 386 829
Ние сме тук!
Някакви въпроси? Питайте: